Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Rekonstrukce kanalizace

kanalizaceInformace k probíhající rekonstrukce kanalizace a části projektu, který se týká města Zábřeh, naleznete v samostatné části webových stránek, které jsme pro Vás připravili.

 

Město Zábřeh slaví své 760. výročí

760let-mestaK příležitosti této mimořádné události jsme spustili samostatnou sekci na internetových stránkách města. Najdete zde všechny informace o přípravě oslav výročí v roce 2014, ale také informace o všech průběžných aktivitách.

 

Radnice vydala ročenku města za rok 2013

PDF Tisk Email

přebalPo několika letech se zábřežská radnice rozhodla vydat ročenku města za předchozí rok. Město chce tímto krokem zavést tradici a dát občanům možnost mít přehled všech důležitých událostí a informací, které se udály. Občané v ní mimo jiné naleznou seznam členů zastupitelstva a rady města, komisí a výborů, přečíst si o hospodaření města či organizačních složkách. V ročence je zveřejněn seznam všech školských zařízení, organizací poskytující registrované sociální a návazné služby, zdravotních organizací a zařízení na území města či seznam neziskových organizací. Nechybí ani informace o cestovním ruchu, Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko o životním prostředí, dopravě, volbách nebo projektech realizovaných městem. V závěru je podrobný přehled všech kulturních a sportovních akcí s obrazovou přílohou. Tištěná verze bude k dostání zdarma od září na informačním centru a podatelnách městského úřadu.

Ročenka 2013 v elektronické podobě: rocenka_muzabreh_2013.pdf

Aktualizováno Čtvrtek, 21 Srpen 2014 09:54
 
Strana 1 z 88

Fotografie města


Rybník Oborník

Letecký pohled na město Zábřeh

Dům Pod Podloubím

Dopravní info

Od 26.8. do 25.9.2014 budou částečná omezení provozu na ul. Krátká, v úseku mezi křižovatkami s ul. Příční a Dlouhá, průjezd jízdním pruhem o min. š. 2,75 m.

 

Od 22.08. do 05.09.2014 budou částečná omezení provozu na ul. Polní v úseku cca 120 m od domu č.p. 12 směr ul. Postřelmovská, průjezd jízdním pruhem o min. š. 2,75 m.

 

Od 21.08. až do 17.10.2014 bude částečně omezen provoz na silnici III/31519 – Skalička; úsek mezi domy V Háječku č.p.2 - č.p.16b (včetně); provoz pro oba směry zajištěn jedním jízdním pruhem o min. š. 3,0 m.

 

Od 21.08. do 28.08.2014 bude úplná uzavírka provozu v prostoru ½ křižovatky ulice Krátká s ulicí Dlouhá (ve směru ul. Třešňová) – tj. nebude možný průjezd z ulice Krátká do ulice Dlouhá ve směru k ulici Třešňová; z ulice Dlouhá od „Motorestu“ k ulici U Dráhy bude průjezd touto křižovatkou pouze jedním jízdním pruhem o min. š. 3,0.

 

Z důvodu rekonstrukce kanalizace dojde od 11.08. do 15.09.2014 k úplné uzavírce ul. Palackého. Od 16.09. do 02.10. 2014 bude následovat úplná uzavírka provozu na ul. Rudolfa Pavlů v úseku od křižovatky se silnicí III/31519 Skalička po křížení s ul. Palackého.

 

Z důvodu rekonstrukce kanalizace dojde od 11.08.2014 k úplné uzavírce provozu v křižovatce ulic Dlouhá a Krátká, Zábřeh. Průjezd křižovatkou z ul. Dlouhá ve směru od ul. Třešnová a z ul. Krátká nebude možný. Průjezd od ul. U Dráhy na ul. Dlouhá ve směru ul. Příční, Polní by měl být jedním pruhem o šířce vozovky min. 3,0 m v nejužším místě.

 

Z důvodu rekonstrukce kanalizace dojde od 11.08 - 22.08.2014 k úplné uzavírce provozu v ulici Polní, Zábřeh- v délce cca 50m od křižovatky směrem od ul. Dlouhá. V křižovatce ulic bude vozovka zúžená na cca 3,0m.

 

Od pondělí 04.8. 2014 do 19.12.2014 úplná uzavírka v ulici Pod Strání (v celé délce),

 

Od pondělí 04.8. 2014 do 02.10.2014 úplná uzavírka v ulicích Rudolfa Pavlů v úseku od křižovatky se silnicí III/31519 (ul. Skalička) po křižovatku s ul. Palackého (včetně) a ulice Palackého v celé délce,

 

Od pondělí 04.8. 2014 do 01.09.2014 částečné omezení po ½ vozovky v ulici Rybářská; z důvodu realizace stavby "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze"

 

Od 21.07.2014 do 31.10.2014 bude v Zábřehu úplně uzavřena křižovatka silnic II/315 a III/31527 - ulice Československé armády, nám. Osvobození a ulice Postřelmovská z důvodu realizace stavby "Okružní křižovatka POSTŘELMOVSKÁ X ČSL. ARMÁDY".

 

Od 21.07.2014 do 31.10.2014 bude v Postřelmůvku za částečného omezení provozu na silnici II/369 prováděna stavba „Splašková kanalizace Postřelmůvek" s tím, že konečná úprava silnice bude provedena k 31.05.2015.

Zábřeh živě

Kalendář akcí

Sobota, 23. Srpen 2014
Neděle, 24. Srpen 2014
Pondělí, 25. Srpen 2014
Středa, 27. Srpen 2014
Pátek, 29. Srpen 2014
Sobota, 30. Srpen 2014
Neděle, 31. Srpen 2014

Veřejné zakázky

Banner
Banner
Banner

Odkazy

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Databáze firem Evropské databanky
Banner