Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Zábřeh v roce 2018

PDF Tisk Email

Zastupitelstvo města Zábřeh se na svém prosincovém jednání zabývalo nejen návrhem rozpočtu na rok 2018, ale i dotačními záležitostmi, kdy schválilo programy pro poskytování dotací z rozpočtu města. Pro rok 2018 vyhlašuje město celkem 3 dotační programy, z nichž každý je zaměřen na podporu jiné oblasti – Program v oblasti sportu s celkovou finanční alokací až 300 tis. Kč je zaměřen na podporu subjektů vyvíjejících činnost v oblasti sportu na území města Zábřeh, Program v oblasti kultury a volnočasových aktivit s celkovou finanční alokací až 340 tis. Kč je zaměřen na podporu subjektů vyvíjejících činnost v oblasti kultury a volnočasových aktivit na území města Zábřeh a třetí Program v sociální oblasti s celkovou finanční alokací až 170 tis. Kč je zaměřen na podporu subjektů vyvíjejících činnost v sociální oblasti na území města Zábřeh a podporu subjektů vyvíjejících činnost v oblasti sociální pro občany města Zábřeh mimo území města.


Novinkou pro rok 2018 a roky následující je skutečnost, že žádosti o dotace budou vyplňovány a předkládány městu prostřednictvím interaktivních formulářů. Interaktivní formuláře umožní žadatelům, aby svou žádost mohli elektronicky vyplnit, opatřit elektronickým podpisem a odeslat datovou schránkou, pokud žadatel datovou schránku má, případně elektronicky vyplnit, vytisknout, podepsat a doručit na podatelnu města Zábřeh.

Úplné znění těchto programů, okruh způsobilých žadatelů a podmínky pro předkládání žádostí včetně formulářů žádostí o dotace v rámci programů je v souladu se zákonem zveřejněno nejen na úřední desce města Zábřeh, ale i na webových stránkách města pod odkazem http://www.zabreh.cz/mesto-zabreh/dotace-z-rozpoctu-mesta .


V rámci všech uvedených programů budou moci žadatelé předkládat své žádosti o dotaci na předepsaném formuláři v termínu od 22.01.2018 do 02.02.2018 do 14:00 hodin na podatelnu Městského úřadu Zábřeh. Žadatelé o dotaci, kteří chtějí žádat o dotaci na jiný účel než účel určený v rámci programů, mohou žádat průběžně, a to prostřednictvím interaktivního formuláře, který je také zveřejněn na webových stránkách města pod odkazem „Dotace z rozpočtu města“.

V případě jakýchkoliv dotazů v oblasti dotační politiky města se žadatelé můžou obracet na Městský úřad Zábřeh, Odbor finanční, Ing. Barboru Balcárkovou, tel. 583 468 210, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript