Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Organizační struktura - Stavební a vyvlastňovací úřad

Vykonávané činnosti v oblasti samostatné působnosti

 • plní další úkoly zadané zastupitelstvem města, radou města, starostou, místostarostou a tajemníkem MěÚ v oblasti své působnosti.

Vykonávané činnosti v oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost):

 • vydává územní rozhodnutí, územní souhlas, územně plánovací informaci dle platné legislativy,
 • povoluje stavby, změny staveb, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce dle platné legislativy,
 • vydává souhlas k ohlášení dle platné legislativní úpravy,
 • rozhoduje o užívání staveb dle platné legislativní úpravy,
 • nařizuje údržbu staveb, neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce na stavbě, vyklizení stavby, ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě dle platné legislativní úpravy,
 • provádí kontrolní prohlídky staveb dle platné legislativní úpravy,
 • projednává přestupky a správní delikty a nařizuje sankce dle platné legislativní úpravy,
 • vede řízení o vyvlastnění dle platné legislativní úpravy,
 • vede administrativní agendu správního řízení dle platné legislativní úpravy,
 • zpracovává a poskytuje údaje ČSÚ pro další zpracování,
 • vede evidenci o vybírání správních poplatků,
 • zpracovává podklady pro řešení stížností souvisejících se stavebním zákonem a správním řádem,
 • vydává souhlas k vydání stavebního povolení speciálním stavebním úřadům,
 • provádí poradenskou činnost pro stavebníky.

Název funkce Telefon Mobil Kancelář Budova
Ing. Vlastimil Hloch
vedoucí odboru583 468 236
603 774 077
232
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Pavlína Klárová
referentka583 468 267
 229
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Jana Kupková
referentka583 468 266
 229
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Dagmar Minářová
stavby pro bydlení – rodinné domy583 468 220
 228
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Květoslava Pecháčková
změny užívání, demolice583 468 231
 231
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Soňa Pobucká
vydávání územního rozhodnutí, dělení pozemků- FO583 468 219
 230
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Zdeňka Turková
povolování inženýrských sítí včetně přípojek583 468 258
 228
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Marta Žáková
referentka583 468 257
 230
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh