Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Veřejné zakázky - aktuální výzvy

Informace o výzvách a probíhajícíh řízeních o veřejných zakázkách dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a podle směrnic města Zábřeh.

Informace o ukončených řízeních o veřejných zakázkách můžete nalézt pod odkazem Veřejné zakázky - řízení ukončeno.

Profil zadavetele: http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/5d0bf195-f072-4aed-b0a0-8e60e55d9d72

 

Datum vyvěšení Datum svěšení Název
11.08.2017 Zateplení bytového domu, nám. Osvobození 247/8, Zábřeh – dvorní část
24.07.2017 Rekonstrukce kotelny – kuželna Zábřeh
04.07.2017 Oprava zpevněných ploch v Bezručových sadech
30.06.2017 Stavební úpravy sociálních zařízení v ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh
15.03.2017 Zábřeh, doplnění autobusových zastávek
17.01.2017 Územní studie krajiny správního obvodu ORP Zábřeh