Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Dokumenty úřadu

Číslo Titulek článku Autor Zobrazení
1 Postup a pravidla přidělování bytů v domech zvl. určení Mgr. Filip Matějka 317
2 Plán zimní údřžby Mgr. Filip Matějka 2539
3 Plán prevence kriminality Mgr. Jana Kapplová 1815
4 Provozní řád dětských hřišť Mgr. Filip Matějka 3023
5 Minimální sazby nájemného a pachtovného pro období od 01.01.2015 do 31.12.2018 u nově uzavíraných smluv Ing. Barbora Šmoldasová 6753
6 Veřejná pohřebiště Miluše Odstrčilová 10388
7 Správní území ORP Zábřeh Mgr. Filip Matějka 12938
8 Smlouva o podmínkách provedení stavby Ing. Jiří Štěrba 4227
9 Zpřístupnění informací o závazných stanoviscích dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb. o chraně ovzduší v platném znění Ondřej Pavlů 8829
10 ASEKOL certifikát Ing. Květoslava Hýblová 4004
11 Ceník za stání silničních motorových vozidel Ing. Petr Košťál 4079
12 Postup při zřizování věcných břemen Hana Tempírová 5041
13 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Bc. Daniel Gryc 5767
14 Postup při převodu a pronájmu nemovitostí ve vlastnictví města Zábřeha a nabytí nemovitostí do vlastnictví města Zábřeha Lucie Mahdalová 5700
15 Seznam zábřežských ulic Administrator 6127
16 Zásady pro hospodaření s byty v majetku města Zábřeh Administrator 5610
17 Zásady označování budov Administrator 4859
18 SAZBY (včetně DPH) za krátkodobý pronájem místností v budovách ve vlastnictví města Zábřeha od 1.1.2013 Ing. Hana Mládková 5191
19 Kodex zaměstnance: Ing. Martin Veselý 6578
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace