Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Dokumenty úřadu

Číslo Titulek článku Autor Zobrazení
1 Plán zimní údřžby Mgr. Filip Matějka 2111
2 Plán prevence kriminality Mgr. Jana Kapplová 1356
3 Provozní řád dětských hřišť Mgr. Filip Matějka 2249
4 Minimální sazby nájemného a pachtovného pro období od 01.01.2015 do 31.12.2018 u nově uzavíraných smluv Ing. Barbora Šmoldasová 5312
5 Veřejná pohřebiště Miluše Odstrčilová 8924
6 Správní území ORP Zábřeh Mgr. Filip Matějka 10998
7 Smlouva o podmínkách provedení stavby Ing. Jiří Štěrba 3398
8 Zpřístupnění informací o závazných stanoviscích dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb. o chraně ovzduší v platném znění Ondřej Pavlů 7589
9 ASEKOL certifikát Ing. Květoslava Hýblová 3532
10 Ceník za stání silničních motorových vozidel Ing. Petr Košťál 3593
11 Postup při zřizování věcných břemen Hana Tempírová 4505
12 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Bc. Daniel Gryc 5207
13 Postup při převodu a pronájmu nemovitostí ve vlastnictví města Zábřeha a nabytí nemovitostí do vlastnictví města Zábřeha Lucie Mahdalová 5200
14 Seznam zábřežských ulic Administrator 5299
15 Zásady pro hospodaření s byty v majetku města Zábřeh Administrator 5117
16 Zásady označování budov Administrator 4383
17 SAZBY (včetně DPH) za krátkodobý pronájem místností v budovách ve vlastnictví města Zábřeha od 1.1.2013 Ing. Hana Mládková 4580
18 Kodex zaměstnance: Ing. Martin Veselý 6089
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace