Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Dokumenty úřadu

Číslo Titulek článku Autor Zobrazení
1 Postup a pravidla přidělování bytů v domech zvl. určení Mgr. Filip Matějka 146
2 Plán zimní údřžby Mgr. Filip Matějka 2328
3 Plán prevence kriminality Mgr. Jana Kapplová 1614
4 Provozní řád dětských hřišť Mgr. Filip Matějka 2753
5 Minimální sazby nájemného a pachtovného pro období od 01.01.2015 do 31.12.2018 u nově uzavíraných smluv Ing. Barbora Šmoldasová 6203
6 Veřejná pohřebiště Miluše Odstrčilová 9820
7 Správní území ORP Zábřeh Mgr. Filip Matějka 12205
8 Smlouva o podmínkách provedení stavby Ing. Jiří Štěrba 3896
9 Zpřístupnění informací o závazných stanoviscích dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb. o chraně ovzduší v platném znění Ondřej Pavlů 8296
10 ASEKOL certifikát Ing. Květoslava Hýblová 3791
11 Ceník za stání silničních motorových vozidel Ing. Petr Košťál 3843
12 Postup při zřizování věcných břemen Hana Tempírová 4803
13 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Bc. Daniel Gryc 5504
14 Postup při převodu a pronájmu nemovitostí ve vlastnictví města Zábřeha a nabytí nemovitostí do vlastnictví města Zábřeha Lucie Mahdalová 5469
15 Seznam zábřežských ulic Administrator 5831
16 Zásady pro hospodaření s byty v majetku města Zábřeh Administrator 5388
17 Zásady označování budov Administrator 4640
18 SAZBY (včetně DPH) za krátkodobý pronájem místností v budovách ve vlastnictví města Zábřeha od 1.1.2013 Ing. Hana Mládková 4922
19 Kodex zaměstnance: Ing. Martin Veselý 6349
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace