Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Dokumenty úřadu

Číslo Titulek článku Autor Zobrazení
1 Postup a pravidla přidělování bytů v domech zvl. určení Mgr. Filip Matějka 55
2 Plán zimní údřžby Mgr. Filip Matějka 2207
3 Plán prevence kriminality Mgr. Jana Kapplová 1479
4 Provozní řád dětských hřišť Mgr. Filip Matějka 2387
5 Minimální sazby nájemného a pachtovného pro období od 01.01.2015 do 31.12.2018 u nově uzavíraných smluv Ing. Barbora Šmoldasová 5524
6 Veřejná pohřebiště Miluše Odstrčilová 9199
7 Správní území ORP Zábřeh Mgr. Filip Matějka 11367
8 Smlouva o podmínkách provedení stavby Ing. Jiří Štěrba 3559
9 Zpřístupnění informací o závazných stanoviscích dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb. o chraně ovzduší v platném znění Ondřej Pavlů 7877
10 ASEKOL certifikát Ing. Květoslava Hýblová 3636
11 Ceník za stání silničních motorových vozidel Ing. Petr Košťál 3695
12 Postup při zřizování věcných břemen Hana Tempírová 4625
13 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Bc. Daniel Gryc 5334
14 Postup při převodu a pronájmu nemovitostí ve vlastnictví města Zábřeha a nabytí nemovitostí do vlastnictví města Zábřeha Lucie Mahdalová 5296
15 Seznam zábřežských ulic Administrator 5402
16 Zásady pro hospodaření s byty v majetku města Zábřeh Administrator 5209
17 Zásady označování budov Administrator 4494
18 SAZBY (včetně DPH) za krátkodobý pronájem místností v budovách ve vlastnictví města Zábřeha od 1.1.2013 Ing. Hana Mládková 4716
19 Kodex zaměstnance: Ing. Martin Veselý 6197
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace