Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Dokumenty úřadu

Číslo Titulek článku Autor Zobrazení
1 Postup a pravidla přidělování bytů v domech zvl. určení Mgr. Filip Matějka 520
2 Plán zimní údřžby Mgr. Filip Matějka 2763
3 Plán prevence kriminality Mgr. Jana Kapplová 2039
4 Provozní řád dětských hřišť Mgr. Filip Matějka 3295
5 Minimální sazby nájemného a pachtovného pro období od 01.01.2015 do 31.12.2018 u nově uzavíraných smluv 7261
6 Veřejná pohřebiště Miluše Odstrčilová 10961
7 Správní území ORP Zábřeh Mgr. Filip Matějka 13647
8 Smlouva o podmínkách provedení stavby Ing. Jiří Štěrba 4557
9 Zpřístupnění informací o závazných stanoviscích dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb. o chraně ovzduší v platném znění Ondřej Pavlů 9427
10 ASEKOL certifikát Ing. Květoslava Hýblová 4232
11 Ceník za stání silničních motorových vozidel Ing. Petr Košťál 4341
12 Postup při zřizování věcných břemen Hana Tempírová 5287
13 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Bc. Daniel Gryc 6053
14 Postup při převodu a pronájmu nemovitostí ve vlastnictví města Zábřeha a nabytí nemovitostí do vlastnictví města Zábřeha Lucie Mahdalová 5973
15 Seznam zábřežských ulic Administrator 6378
16 Zásady pro hospodaření s byty v majetku města Zábřeh Administrator 5885
17 Zásady označování budov Administrator 5098
18 SAZBY (včetně DPH) za krátkodobý pronájem místností v budovách ve vlastnictví města Zábřeha od 1.1.2013 Ing. Hana Mládková 5483
19 Kodex zaměstnance: Ing. Martin Veselý 6823
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace