Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Úřední deska - Obsah fyzické ÚD

seznam dokumentů aktuálně vyvěšených na fyzické úřední desce MěÚ, včetně data vyvěšení a sejmutí.

Seznam použitých zkratek


 

Datum vyvěšení Datum svěšení Název
Nechává vyvěsit Počet listů Popis Přiložené soubory
23.03.2017 10.05.2017 116/2017
MěÚ ORÚP2

Veřejná vyhláška o konání společného jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Leština (k.ú. Leština u Zábřeha)

116_2017.pdf(Velikost: 482 Kb)
23.03.2017 10.05.2017 115/2017
MěÚ ORÚP1

Veřejná vyhláška o konání společného jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Kosov (k.ú. Kosov)

115_2017.pdf(Velikost: 387 Kb)
23.03.2017 10.04.2017 114/2017
MěÚ OSÚ4

Rozhodnutí - Ohlášení odstranění Základové stanice spol. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. "27 480 SURAJ"

114_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
22.03.2017 07.04.2017 113/2017
MěÚ OD5

Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu - Rekonstrukce Masarykova náměstí v Zábřehu, III. etapa (č.j. 2017/360/DO-MUZB-5)

113_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
22.03.2017 07.04.2017 112/2017
MěÚ OD5

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Masarykovo náměstí v Zábřeze (č.j. 2017/360/DO-MUZB-4)

112_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
21.03.2017 06.04.2017 111/2017
MěÚ OSÚ10

Rozhodnutí o umístění stavby - Účelová komunikace Zábřeh - Postřelmov

111_2017.pdf(Velikost: 4 Mb)
21.03.2017 06.04.2017 110/2017
MěÚ OD4

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - město Štíty, v úseku ulic Školní, Nákladní a Nádražní z důvodu pořádání kulturních akcí Štítecký jarmark a Štítecká pouť (č.j. 2017/431/DO-MUZB-4)

110_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
21.03.2017 06.04.2017 109/2017
MěÚ OD4

Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ulice Olomoucká u křitovatky se silnicí I/44 v Zábřeze (č.j. 2017/164/DO-MUZB-6)

109_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
20.03.2017 20.04.2017 108/2017
MěÚ OŽP4

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Vodovod Rájec - část II

108_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
20.03.2017 29.03.2017 107/2017
MěÚ OSÚ2

Informace o návrhu dodatku veřejnoprávní smlouvy - Přístřešek na dřevo

107_2017.pdf(Velikost: 449 Kb)
17.03.2017 28.03.2017 106/2017
MěÚ OF1

Oznámení o uložení písemnosti - Josef Běhal

106_2017.pdf(Velikost: 309 Kb)
17.03.2017 04.04.2017 105/2017
Ministerstvo živ. prostředí4

Závěr zjišťovacího řízení - Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji

105_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
17.03.2017 28.03.2017 104/2017
MěÚ OF1

Oznámení o uložení písemnosti - Radek Minařík

104_2017.pdf(Velikost: 310 Kb)
16.03.2017 03.04.2017 103/2017
MěÚ odd. sekretariát3

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Dubicko

103_2017.pdf(Velikost: 1 017 Kb)
15.03.2017 31.03.2017 102/2017
MěÚ OD4

Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - katastrální území Lupěné, parc.č. 88/3 - umístění svislé dopravní značky "Zákaz zastavení" (č.j. 2017/110/DO-MUZB-7)

102_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
15.03.2017 31.03.2017 101/2017
MěÚ OD3

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Velká cena Eskymo Welzla - Výstava a soutěž autoveteránů (č.j. 2017/600/DO-MUZB-3)

101_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
14.03.2017 30.03.2017 100/2017
KÚOK16

Rozhodnutí - Přezkoumání odvoláním napadeného rozhodnutí - Společný pás pro pěší a cyklisty na ulici Leštinská

100_2017.pdf(Velikost: 9 Mb)
14.03.2017 30.03.2017 99/2017
MěÚ OSÚ3

Oznámení - Zahájení územního řízení - Oplocení

99_2017.pdf(Velikost: 917 Kb)
14.03.2017 30.03.2017 98/2017
MěÚ OD4

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Zábřeze na silnici III/31526, ul. Ráječek, Potoční a Obránců míru (č.j. 2017/593/DO-MUZB-2)

98_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
13.03.2017 16.03.2020 97/2017
MěÚ OŠKT6

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Spolek Metoděj

Metadata o uzavřené smlouvě:
1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci Spolek Metoděj
2) partner - Spolek Metoděj
3) IČ - 42766664
4) celková poskytnutá částka - 200.000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh.

97_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
13.03.2017 16.03.2020 96/2017
MěÚ OŠKT6

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Základní umělecká škola Zábřeh

Metadata o uzavřené smlouvě:
1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci Základní umělecká škola Zábřeh
2) partner - Základní umělecká škola Zábřeh
3) IČ - 64095151
4) celková poskytnutá částka - 120.000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh.

96_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
13.03.2017 29.03.2017 95/2017
MěÚ OD4

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - BESIP (č.j. 2017/441/DO-MUZB-3)

95_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
13.03.2017 29.03.2017 94/2017
MěÚ OSÚ5

Oznámení - Zahájení územního řízení - Vyšehoří - kanalizační přípojky

94_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
13.03.2017 16.03.2020 93/2017
MěÚ OŠKT6

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Divadlo Václav, z.s.

Metadata o uzavřené smlouvě:

1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci Divadlo Václav, z.s.

2) partner - Divadlo Václav, z.s.

3) IČ - 67341845

4) celková poskytnutá částka - 298.000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh.

93_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
13.03.2017 29.03.2017 92/2017
Státní veterinární správa3

Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka - ukončení

92_2017.pdf(Velikost: 616 Kb)

Strana 1 z 3