Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Úřední deska - Obsah fyzické ÚD

seznam dokumentů aktuálně vyvěšených na fyzické úřední desce MěÚ, včetně data vyvěšení a sejmutí.

Seznam použitých zkratek


 

Datum vyvěšení Datum svěšení Název
Nechává vyvěsit Počet listů Popis Přiložené soubory
18.10.2017 03.11.2017 463/2017
MěÚ OMP1

Město Zábřeh oznamuje záměr pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě - části p. č. 4406/1 o vým. 9 m2 pro zahrádkářské účely

463_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
18.10.2017 08.11.2017 462/2017
ČEZ Distribuce a.s.1

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 7.11.2017 (08:00 - 15:00), Sušilova,  Zábřeh

462_2017.pdf(Velikost: 916 Kb)
17.10.2017 02.11.2017 461/2017
MěÚ OD4

Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu v Zábřeze, ulice Na Výsluní (č. j. 2017/2223/DO-MUZB-5)

461_2017.pdf(Velikost: 4 Mb)
17.10.2017 02.11.2017 460/2017
MěÚ OD3

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Revitalizace sídliště Na Výsluní (č. j. 2017/2223/DO-MUZB-4)

460_2017.pdf(Velikost: 4 Mb)
17.10.2017 22.11.2017 459/2017
Exekutorský úřad Plzeň-město5

Dražební vyhláška - Oldřich Kotraš

459_2017.pdf(Velikost: 8 Mb)
16.10.2017 01.11.2017 458/2017
MěÚ OSÚ2

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obnova skleníku v zahradnictví v Leštině

458_2017.pdf(Velikost: 1 011 Kb)
16.10.2017 01.11.2017 457/2017
MěÚ OSÚ4

Rozhodnutí - Přístavba a stavební úpravy RD čp 678 - Pergola, Třešňová 5

457_2017.pdf(Velikost: 3 Mb)
12.10.2017 20.11.2017 456/2017
MěÚ OMP2

Volné nabídkové řízení na pronájem prostor určených k podnikání nájemce (dále jen prostor) o podlahové ploše 119,7 m2 v budově Masarykovo náměstí 23/22 v Zábřehu, která je součástí pozemku p. č. 66 v k. ú. Zábřeh na Moravě

456_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
12.10.2017 30.10.2017 455/2017
MěÚ OSÚ9

Rozhodnutí - vrtaná studna s výtlačným potrubím, vedení NN

455_2017.pdf(Velikost: 3 Mb)
12.10.2017 30.10.2017 454/2017
MěÚ OSÚ3

Oznámení - Zahájení územního řízení - PVDSL5M_E01_M_ZABR58_OK

454_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
12.10.2017 30.10.2017 453/2017
MěÚ OD4

Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Žižkova v Zábřeze (č. j. 2017/360/DO-MUZB-15)

453_2017.pdf(Velikost: 3 Mb)
09.10.2017 19.10.2017 452/2017
MěÚ odd. sekretariát1

Svolání 19. zasedání zastupitelstva města

452_2017.pdf(Velikost: 820 Kb)
09.10.2017 30.11.2017 451/2017
Exekutorský úřad Praha 55

Dražební vyhláška - Mária Švestáková

451_2017.pdf(Velikost: 3 Mb)
09.10.2017 25.10.2017 450/2017
Ministerstvo živ. prostředí5

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.

450_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
06.10.2017 24.10.2017 449/2017
MěÚ OD5

Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v Zábřeze, ulice Severovýchod (č. j. 2017/1951/DO-MUZB-4)

449_2017.pdf(Velikost: 4 Mb)
06.10.2017 24.10.2017 448/2017
MěÚ OD4

Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích, tj. polní cesta HC4 a polní cesta HC5 v katastrálním území Postřelmov (č. j. 2017/2251/DO-MUZB-4)

448_2017.pdf(Velikost: 4 Mb)
06.10.2017 24.10.2017 447/2017
MěÚ OD4

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/31526 Zábřeh, ul. Skalička (č. j. 2017/2224/DO-MUZB-2)

447_2017.pdf(Velikost: 4 Mb)
04.10.2017 20.10.2017 446/2017
MěÚ OD6

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Splašková kanalizace Jestřebí (č. j. 2017/2104/DO-MUZB-2)

446_2017.pdf(Velikost: 7 Mb)
04.10.2017 20.10.2017 445/2017
MěÚ OD5

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Polní cesty HC4 HC5 v k.ú. Postřelmov (č. j. 2017/2250/DO-MUZB-4)

445_2017.pdf(Velikost: 4 Mb)
04.10.2017 14.11.2017 444/2017
MěÚ ORÚP2

Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání Územního plánu Lukavice (k. ú. Lukavice na Moravě, k. ú. Vlachov, k. ú. Slavoňov u Lukavice)

444_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
04.10.2017 05.04.2018 442/2017
Policie ČR2

Úřední popis zajištěných věcí při ohledání místa činu dne 1.11.2016

442_2017.pdf(Velikost: 3 Mb)
03.10.2017 19.10.2017 441/2017
MěÚ OSÚ4

Oznámení - Řešení přidružených pruhů, ul. Osvobození, Postřelmov

441_2017.pdf(Velikost: 3 Mb)
02.10.2017 23.10.2017 439/2017
MěÚ odd. sekretariát2

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

439_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
27.09.2017 433/2017
MěÚ OF3

Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu - Technické služby Zábřeh, p.o.

433_2017.pdf(Velikost: 3 Mb)
27.09.2017 08.11.2017 432/2017
MěÚ ORÚP2

Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání Změny č. 1 Územního plánu obce Kosov (k. ú. Kosov)

432_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)

Strana 1 z 4