Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Úřední deska - Obsah fyzické ÚD

seznam dokumentů aktuálně vyvěšených na fyzické úřední desce MěÚ, včetně data vyvěšení a sejmutí.

Seznam použitých zkratek


 

Datum vyvěšení Datum svěšení Název
Nechává vyvěsit Počet listů Popis Přiložené soubory
26.04.2017 12.05.2017 182/2017
MěÚ OD4

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Zábřeh, rekonstrukce chodníku a komunikace U Horního rybníka (č. j. 2017/887/DO-MUZB-3)

182_2017.pdf(Velikost: 4 Mb)
26.04.2017 12.05.2017 181/2017
MěÚ OD5

Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu v obci Bohuslavice (č. j. 2017/779/DO-MUZB-4)

181_2017.pdf(Velikost: 4 Mb)
26.04.2017 12.05.2017 180/2017
MěÚ OD15

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - provádění oprav havárií na podzemních a nadzemních vedení tras telekomunikačních vedení (č. j. 2017/734/DO-MUZB-4)

180_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
26.04.2017 31.05.2017 179/2017
Exekutorský úřad Šumperk5

Dražební vyhláška - Martin Mach

179_2017.pdf(Velikost: 4 Mb)
26.04.2017 31.05.2017 178/2017
Město Šternberk2

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizce

178_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
26.04.2017 30.05.2017 177/2017
Finanční úřad pro Ol. kraj1

Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí  hromadný předpisný seznam č. j. 974950/17/3100-11460-803122 ode dne 28.4.2017 do dne 29.5.2017 - daň z nemovitých věcí na rok 2017

177_2017.pdf(Velikost: 1 007 Kb)
26.04.2017 05.05.2017 176/2017
MěÚ OSÚ2

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Rozšíření areálu kotelny Krumpach

176_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
25.04.2017 11.05.2017 175/2017
MěÚ OD3

Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - změna v zatížitelnosti mostů: Zábřeh, Postřelmov

175_2017.pdf(Velikost: 374 Kb)
25.04.2017 11.05.2017 174/2017
MěÚ OD2

Stanovení přechodné úpravy provozu- změny v zatížitelnosti mostů Zábřeh, Postřelmov

174_2017.pdf(Velikost: 3 Mb)
25.04.2017 11.05.2017 173/2017
MěÚ OD4

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích- sil. II/315 Hrabová

č.j. 2017/764/DO-MUZB-2

173_2017.pdf(Velikost: 3 Mb)
24.04.2017 09.05.2017 172/2017
MěÚ OF1

Oznámení o uložení písemnosti - Martin Paško

172_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
21.04.2017 11.05.2017 171/2017
MěÚ OD4

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Lesnice (č. j. 2017/704/DO-MUZB-2)

171_2017.pdf(Velikost: 3 Mb)
21.04.2017 10.05.2017 170/2017
MěÚ OMP1

Město Zábřeh nabízí k užívání část pozemku p. č. 2972/1 o vým. 82 m2 v k. ú. Zábřeh na Moravě k zahrádkářským účelům

170_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
21.04.2017 27.04.2017 169/2017
MěÚ odd. sekretariát1

16. zasedání zastupitelstva města Zábřeha - 26.4.2017 od 16 hodin v sále kina Retro Zábřeh

169_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
21.04.2017 26.05.2017 168/2017
Exekutorský úřad Praha 104

Dražební vyhláška - Ladislav Sojka

168_2017.pdf(Velikost: 6 Mb)
21.04.2017 25.05.2017 167/2017
KÚOK1

Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek

167_2017.pdf(Velikost: 135 Kb)
19.04.2017 19.05.2017 166/2017
Os Šumperk3

Vyhláška - Burďák Petr

166_2017.pdf(Velikost: 190 Kb)
19.04.2017 02.05.2017 165/2017
České dráhy a.s.3

Výlukový jízdní řád od 24.4. do 28.4.2017

165_2017.pdf(Velikost: 938 Kb)
19.04.2017 24.05.2017 164/2017
Exekutorský úřad Šumperk3

Dražební vyhláška - povinná: Šebestová Marta

164_2017.pdf(Velikost: 408 Kb)
13.04.2017 02.05.2017 163/2017
MěÚ OD4

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích "Úplná uzavírka silnice I/44 Postřelmov - Bludov" (č.j. 2017/876/DO-MUZB-3)

163_2017.pdf(Velikost: 819 Kb)
13.04.2017 03.05.2017 162/2017
České dráhy a.s.3

Výlukový jízdní řád platný od 19.4. do 2.5.2017

162_2017.pdf(Velikost: 985 Kb)
13.04.2017 02.05.2017 161/2017
MěÚ OD3

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - LC PILNÁ - KRAVÍ DOLY (č.j. 2017/608/DO-MUZB-5)

161_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
13.04.2017 10.05.2017 160/2017
Měú Zábřeh - oddělení personální1

Město Zábřeh vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice "Strážník Městské policie Zábřeh"

160_2017.pdf(Velikost: 242 Kb)
13.04.2017 22.05.2017 159/17
Měú Zábřeh - oddělení personální2

Informace o prodloužení termínu uzávěrky přihlášek výběrového řízení na pozici "Referent Odboru informatiky - správce informačních komunikačních technoloogií MěÚ Zábřeh"

159_2017.pdf(Velikost: 294 Kb)
12.04.2017 28.04.2017 158/2017
MěÚ OD4

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II/315 a III/31534 v Zábřeze, ulice Sušilova a Sokolská v době od 20.4.2017 do 31.7.2017 v rámci opravy zárubní zdi silnice II/315 (č.j. 2017/795/DO-MUZB-2)

158_2017.pdf(Velikost: 4 Mb)

Strana 1 z 3