Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Klub důchodců

Plán činnosti na rok 2017

PDF Tisk Email

PROGRAM AKTIVIT PRO SENIORY MĚSTA ZÁBŘEH NA ROK 2017

Leden:

1) klubová činnost*

2) Beseda s PhDr. Evou Šperlichovou – 17. 1. 2017 v 14:00 hod.

téma: zajímavosti z české historie

3) Beseda s Ing. Miroslavem Kopřivou, CSc. – 26. 1. 2017 v 14:00 hod.

téma: přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně

Únor: 

1) klubová činnost*

2) Turnaj ŠIPKY – 7. 2. 2017 a 9. 2. 2017 v 14:00 hod.

3) Beseda – promítání akcí KD z roku 2016 – 14. 2. 2017 v 14:00 hod.

4) Setkání regionálních klubů pro seniory – 21. 2. 2017 v 14:00 hod.

Březen: 

1) klubová činnost*

2) Moravské divadlo Olomouc – 1. 3. 2017

opera Bohéma – Giacomo Puccini

3) Beseda s PhDr. Evou Šperlichovou – 9. 3. 2017 v 14:00 hod.

téma: zajímavosti z české historie

4) Výroční členská schůze – 14. 3. 2017 v 14:00 hod.

program: volby do Samosprávy KD

5) Beseda s doc. MUDr. Františkem Mrázkem, Ph.D. – 23. 3. 2017 v 14:00 hod.

téma: imunologie

Duben: 

1) klubová činnost*

2) Výstava ručních prací – 11. 4. 2017 v 14:00 hod.

téma: dekorace nejen s velikonoční tématikou

3) Pěvecké vystoupení „Slavice“ – 19. 4. 2017 v 16:00 hod. 

4) Beseda se zástupci Městské policie Zábřeh – 20. 4. 2017 v 14:00 hod.

téma – předcházení páchání trestné činnosti na seniorech

Květen: 

1) klubová činnost*

2) Posezení ke Dni matek – 9. 5. 2017 v 14:00 hod.

3) Den matek v MŠ Severáček – 12. 5. 2017 v 9:00 hod. – zahrada MŠ Severovýchod

4) Beseda s panem Václavským – 18. 5. 2017 v 14:00 hod.

téma – Drozdovská Pila

5) 2. sportovní hry seniorů Olomouckého kraje – 24. 5. 2017

Červen:

1) klubová činnost*

2) Posezení v Domovince Charity Zábřeh – 9. 6. 2017 v 14:00 hod.

3) Předprázdninové odpoledne s hudbou – 27. 6. 2017 v 14:00 hod.

4) Seniorské cestování – 29. 6. 2017 v 7:00 hod.

trasa: Areál Živá Voda, Archeoskanzen Modrá, Velehrad, Zámek Nový Světlov

Červenec: 

1) Klubová činnost*

Srpen: 

1) klubová činnost* 

2) Seniorské cestování - 17. 8. 2017 v 7:00 hod.

trasa: Areál Živá Voda, Archeoskanzen Modrá, Zlín

Září: 

1) klubová činnost*

2) Beseda se zástupci Sdružení Obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. – 

12. 9. 2017 v 14:00 hod. 

téma – spotřebitelské minimum

3) Zábřežský sedmiboj – sportovní hry seniorů – 15. 9. 2017

4) Projekt „Senioři komunikují“ – 18. 9. – 22. 9. 2017

5) Beseda se zástupci Sdružení Obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. – 

26. 9. 2017 v 14:00 hod. 

téma – nekalé praktiky

6) Muzikál Mýdlový princ – 24. 9. 2017 v 15:00 hod.

místo – Praha, divadlo Brodway   

Říjen: 

1) klubová činnost*

2) Setkání k Mezinárodnímu dni seniorů – 3. 10. 2017 v 15:00 hod., Katolický dům Zábřeh + oslavy 50. let výročí klubu důchodců

3) Beseda se zástupci Sdružení Obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. – 

10. 10. 2017 v 14:00 hod. 

téma – finance

4) Beseda se zástupci Sdružení Obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. – 

24. 10. 2017 v 14:00 hod. 

téma – bydlení

Listopad:

1) klubová činnost*

2) Vánoční výstava

Prosinec:

1) klubová činnost*

2) Mikuláš – vystoupení dětí MŠ Zábřeh

3) Předvánoční posezení s hudbou - 


*) klubová činnost – zahrnuje ostatní činnost v rámci Klubu důchodců města Zábřeh (konverzaci, hraní společenských her, řešení různých témat apod.

Aktualizováno Pátek, 02 Červen 2017 08:28